Modernizm

AptallikUzerine_KKbaski

25 Ara: Aptallardan uzak durun!

Robert Musil‘e göre aptallık bir zekâ eksikliği değil, bir duygu hatası. Bu nedenle zekânın içindeki ve edebiyata sızan aptallık mesele edinilmeli görüşünde Avusturyalı yazar. Bu değerlendirmeyi, Aptallık Üzerine‘yi Amy Spangler ile birlikte Türkçeleştiren Ersan Üldes‘in kapsamlı önsözünden aldım. Kitap Ekim 2018’de Sel Yayıncılık tarafından yayımlandı. Aptallık Üzerine, Musil’in 11 Mart 1937 tarihinde Viyana’da gerçekleşen Werkbund davetinde yaptığı bir konuşma. Werkbund, 1907’de Almanya’da sanatçılar, mimarlar, sanayiciler, gazeteciler ve aydınlar tarafından kurulmuş bir birlik. Bu birlikle ilgili şu tanım özellikle dikkatimi çekti:…