İş Cinayetleri

CFql2rsXIAAiuE3

23 May: Emeğin Sesi

Otomotiv sektöründeki grevler. İş cinayetlerine kurban verilen işçiler. Kayıt dışı iş gücü. Emek sömürüsü, eskilerden kalma klişe bir söz değil bu ülkede. Aşağıdaki fotoğrafı internette gördüğümde bütün bunlar ve daha fazlası geldi aklıma. Güçlü bir fotoğraf. Kelimelerle kirletmeden paylaşıyorum. 1930’larda Citroen fabrikasındaki grev ve kadın işçiler. Fotoğraf: Willy Ronis

unnamed

13 May: İş Cinayetleri Almanağı 2014: “O tekmeyi unutma…”

O tekmeyi unutmayacağız. Bugün Soma dedik gün boyunca. Unutmayacağız, unutturmayacağız dedik. Kimimiz o tekmeyi, kimimiz sedye kirlenmesin diye dertlenen işçiyi, kimimiz medyanın ikiyüzlülüğünü, kimimiz siyasetin yıkanmakla çıkmayacak karasını hatırladı, hatırlattı. Gerçekten bir hafıza oluşturmak istiyorsak süreklilik ve büyük resme bakmak gerekiyor. İşte bu yüzden, tam da bugün kitapçılara ulaşan İŞ CİNAYETLERİ ALMANAĞI 2014 çok önemli. Adalet Arayana Destek Grubu, Almanağı bizlere sunarken birkaç cümle paylaşmışlar. Ben de o cümleleri sizlerle paylaşıyorum.  Türkiye’de 2014’te en az 1886 işçi çalışırken hayatını kaybetti….